Sörvikens byalag

Det är byalaget som ser till att vindskydd och annat hålls i trim, och att området i och omkring Sörviken är levande och vitalt. Det syns bland annat vid vindskydden vid Svarttjärn och Storsand.

Ta del av protokoll från byalaget.

© 2011- Sörviken